Maatregelen rondom Coronavirus

De gehele samenleving ontkomt er niet aan: er moeten maatregelen genomen worden omtrent het Coronavirus.

Listesso bedient in het dagelijks leven vooral de doelgroep die nu het grootste risico loopt. Echter is alle werkzaamheden staken geen oplossing. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben wij echter wel maatregelen genomen om de RIVM-richtlijnen zo goed mogelijk te volgen.
Laat ons bedrijfsmotto u tot extra steun en inspiratie zijn!

Hetzelfde doorgaan, ondanks veranderende omstandigheden.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Indien persoonlijke instructie niet strikt noodzakelijk is, zal een medewerker uw woning niet betreden. In dit geval zullen artikelen bij uw voordeur afgegeven worden.
  • Indien persoonlijke instructie wél strikt noodzakelijk is, zal een medewerker instructie geven met een mondkapje op.
  • Mocht instructie op afstand lukken, houden wij ten minste 1,5 meter afstand.
  • Wanneer een medewerker (milde) verkoudheidsklachten vertoont, hoest en/of koorts heeft, zal uw afspraak (tot nader orde) komen te vervallen.
  • Mocht u klachten hebben, verwachten wij dat u ook uw verantwoordelijkheid neemt en de afspraak annuleert.
  • Indien een klant bij aanvang of tijdens de afspraak klachten vertoont, mag een medewerker te allen tijde de afspraak per direct beëindigen.
  • Betalingen zullen alleen per factuur of PIN-transactie gedaan worden. Wij zullen de pinautomaat na iedere transactie reinigen.

Wij rekenen op uw medewerking en begrip rondom de te nemen maatregelen.

Indien de omstandigheden rondom het Coronavirus wijzigen of de richtlijnen van het RIVM anders aanraden, zouden deze richtlijnen eventueel aangescherpt kunnen worden.